Waar ben je naar op zoek?

Bel me terug

Bel me terug

Laat je telefoonnummer achter, en wij bellen je terug.

Ga mee(r) naar buiten!

OUTSIDE IS WHERE THE MAGIC HAPPENS 🌠🌿

Door mensen naar mooie en bijzondere plekken in de natuur te brengen, in beweging, krijgen ze nieuwe inzichten. Deze nieuwe, frisse inzichten dragen bij aan een bewustere leefstijl, met meer aandacht voor elkaar, vitaliteit en duurzaamheid.

Effect van buiten zijn

Hoe OERsterk zijn jullie als individu, team en organisatie?

De afgelopen tijd (COVID periode) zijn we als organisatie, team en individu behoorlijk op de proef gesteld... 

Verbinding 

Minder verbondenheid met elkaar is een voorbeeld wat bij veel organisaties behoorlijk wat impact heeft gehad en waarvan de gevolgen misschien nog steeds merkbaar zijn. Hoe gaan jullie hier momenteel mee om? Hoe geef je hier invulling aan, op het moment dat veel medewerkers nog thuis werken en dit misschien grotendeels zo blijft? 

Want waarom is Verbinding zo belangrijk?  

Onder andere:

  • Het gevoel hebben bij een groep te horen, iets te betekenen, een bijdrage te kunnen leveren aan een groter geheel. 
  • Een gezamenlijk doel nastreven. 
  • Sociale zekerheid. Een netwerk om op terug te vallen.
  • Echte connectie en daardoor interactie met elkaar hebben. Hierdoor betere acceptatie en begrip van en voor elkaar.  
  • De informatie die je kunt halen uit non verbale uitingen.

Wat speelt een belangrijke rol bij verbinding creëren? Uiteraard elkaar 'live' zien en echt interactie te hebben, in plaats van communiceren via een beeldscherm.

Maar ook energie. Een goede en voldoende energie zorgt ervoor dat je open staat voor verbinding, dat je met een positief gevoel de verbinding aan gaat en dus ruimte geeft aan de ander. Je kunt je voorstellen dat dat constructiever werkt, dan wanneer je gesloten, veroordelend en negatief een verbinding aan gaat. 

Dus: verbinding zorgt voor een open benadering, waardering en erkenning richting de ander. Het helpt je om elkaar beter te begrijpen en meer samen te werken dan tegen te werken.  

Energie  

Hoe zorg je ervoor dat je als bedrijf een juiste 'organisatie energie' creëert, maar het ook mogelijk maakt voor iedere individuele medewerker om de juiste en voldoende energie hoog te houden

Organisatiebreed:  

Afspraken. Maak afspraken met elkaar, wanneer heb je contact met elkaar, wanneer laat je elkaar 'met rust'? Wanneer plan je momenten in voor niet-zakelijk of niet-functioneel overleg? 

Waarden en normen. Deel je deze voldoende met je medewerkers en herinner je ze hier aan? Laat je dit bijvoorbeeld meespelen in het aannemen van nieuwe en dus passende medewerkers (medewerkers die zich verbonden voelen met de organisatie)?  

Openheid. Ga het gesprek aan, wat of wie heeft iemand nodig? Maar ook, waar heeft iemand nog wat te leren? 

Communicatie en acceptatie. Binnen teams (maar ook binnen de individu) lekt vaak energie weg, doordat we zaken te complex maken, complexer dan nodig of bedoeld is. Onder andere door aannames en interpretatie.  

In samenwerking is communicatie, openheid, eerlijkheid en je uitspreken dus van belang. Dit kan alleen wanneer iedereen in de juiste energie of flow zit, elkaar accepteert en respecteert.  

Plezier. Zorg ervoor dat in alles plezier een prominente rol krijgt. Dit kan door ruimte te geven voor een lolletje op de werkvloer, samen en spel te spelen of te sporten. Op regelmatige basis te werken aan saamhorigheid door middel van een gezamenlijke activiteit of bedrijfsevenement.  

Individueel: 

Aandacht. Is er voldoende en oprechte aandacht voor de mens achter de medewerker? Hoe weet je of iemand op de juiste plek zit en dus zijn of haar talenten juist worden benut? Is er ruimte voor de medewerker om zich kwetsbaar op te stellen? En te vragen wat hij of zij nodig heeft?  

Eigen regie. In hoeverre hebben de medewerkers de ruimte en vrijheid om hun functie zelf in te vullen? Op het moment dat medewerkers het gevoel hebben eigen invulling te kunnen geven aan bepaalde taken, zullen zij ook eerder hun verantwoordelijkheid pakken. Het maakt ze creatiever, brengt meer plezier met zich mee, geeft meer voldoening en zorgt voor een hogere betrokkenheid. 

Leefstijl. Is er aandacht binnen jullie organisatie voor leefstijl? En dan bedoel ik niet een fruitmand in de kantine, of korting op een abonnement bij de plaatselijke sportschool. Nee, échte aandacht en begeleiding op dit gebied vanuit de werkgever, voor de mens achter de medewerker en hoe hij of zij écht in zijn of jaar vel zit.

En dan het complete plaatje binnen de OER sterk pijlers: Ontspanning, Eten, Regelmatig bewegen en mindset (sterk). Juist de samenhang tussen deze verschillende leefstijl factoren is hierin belangrijk. Je bent er niet met 'we bieden toch een gezonde lunch aan?'. Denk eens buiten de box.

De inrichting van het kantoorpand bijvoorbeeld. Worden medewerkers gestimuleerd om de trap te nemen, of lopen ze bij binnenkomst direct tegen een lift aan? Bieden jullie de mogelijkheid tot staand werken, of is het de gewoonte geworden dat iedereen minimaal 8 uur zit? Stimuleren jullie elkaar door middel van ludieke challenges om meer te bewegen, of wordt een medewerker 'gek' aangekeken als hij of zij een paar squat oefeningen doet als zit-onderbreking? Je kunt hier hele creatieve invullingen voor bedenken, maar belangrijkste is 'hoe maak je dit onderdeel van je bedrijfscultuur'?

Kleine stappen, blijvende veranderingen. Het gaat om kleine stappen, kleine veranderingen, maar hier hebben je medewerkers wel hulp bij nodig. Verandering is één, maar een blijvende verandering is twee. Het begint met inzicht en bewustwording om vervolgens met praktische en laagdrempelige tips nieuwe gewoontes te ontwikkelen. 

Preventief. Is het anno 2022 niet de taak van jou als werkgever om echt voor je mensen op te staan en voor ze te zorgen? Die mensen, die het grootste deel van hun tijd in dienst van jou stellen? Soms met alle gevolgen van dien op hun privé leven en hun gezondheid?  

Jij bent de aangewezen persoon om hen de ruimte en middelen aan te bieden om hen te inspireren, kennis te delen en bewust te maken als het gaat om een gezondere leefstijl en daarmee meer vitaliteit.  

Hiermee verleg je de focus als organisatie van reactief omgaan met ziekteverzuim (waar je mensen dus al ziek zijn), naar preventief kijken naar dreigend ziekteverzuim (met als doel deze te voorkomen).  

 

En hoe mooi is het dat je dat als werkgever uiteindelijk terugverdient?! In meer energie, meer vitaliteit en daarmee meer productiviteit, kwaliteit, co-operativiteit en creativiteit!

OERsterk 

OERsterk is een methode om invulling te geven aan leefstijl, waarmee we kijken naar de oorzaak van gebrek aan energie en vitaliteit. Sterker nog, waarmee we kijken naar de oorzaak van ziekteverzuim. Preventief dus in plaats van reactief

Het uitgangspunt van de OERsterk methode is, dat wanneer je kijkt naar de oorzaak (=preventief) en daarmee aan de slag gaat, je meer effect behaalt dan wanneer je alleen maar bezig bent met pleisters plakken (=reactief). 

Een simpel voorbeeld: je kunt een fruitmand en gezonde maaltijd aanbieden op de werkvloer, maar als iemand continu onder stress staat, gaat alle energie in je lichaam naar het opvangen en verwerken van de stress. Je stofwisseling krijgt geen of minder energie, waardoor deze minder goed werkt en alle waardevolle en benodigde voedingsstoffen regelrecht je lichaam verlaten. De zogenaamde 'dure' poep. 

Het gaat dus om het complete plaatje: 

Ontspanning Eten Regelmatig bewegen (= OER) & Mindset (= sterk)

Deze elementen moeten in balans zijn, wil je optimaal kunnen presteren op zakelijk én persoonlijk vlak. 

Begeleiding  

Het is echter wel een kunst om dit op eigen houtje en zonder begeleiding in gang te zetten en vooral vast te houden. Hier komen de nodige kennis en experts om de hoek kijken. Want wat houden de verschillende elementen van OERsterk in? (=kennis). Hoe is dit voor jouw gezondheid op dit moment, maar ook over 5/10/20 jaar, als je zo door gaat met leven? (=inzicht en bewustwording). Hoe kun je verbeteringen binnen de OERsterk elementen voor jezelf toepassen? (=inspiratie). En vooral hoe kun je dit vasthouden? (=gedragsverandering). 

Vooral de laatste stap is het moeilijkste, blijkt uit ervaring. Daarbij komt mindset om de hoek kijken. Wat vertel jij jezelf, hoe vertel jij het jezelf? Welke doelen stel jij jezelf? Hoe realistisch zijn deze? En wat als het even 'mis' gaat? Ben je dan weer terug bij af, of kun je ook mild en vergevend naar jezelf toe zijn? Hoe motiveer jij jezelf, wat werkt voor jou?

Zoals je ziet, hier komt een hoop bij kijken! Hoe fijn zou het zijn als je het niet alleen hoeft te doen? Maar met de juiste begeleiding en steun van de mensen om je heen? 

Als OERsterk coach kan ik deze kennis delen, deze begeleiding bieden. Je kunt dit laagdrempelig inzetten en medewerkers laten ervaren door middel van verschillende soorten evenementen (zie bijvoorbeeld de verschillende Land of Change concepten, maar je kunt dit ook inzetten door middel van terugkerende workshops en trainingen. 

Stel je vraag

Heb je vragen, of behoefte om eens samen te sparren over de mogelijkheden voor jou? Laat het me weten!